JURIDISCH ADVIES VOOR DE CREATIEVE INDUSTRIE

Legal advice for the creative industry and expats

 Bel nu  06-38664511 of stuur een e-mail info@edwinslaw.nl

WORKSHOPS

Help!

Ik heb… een idee | opdracht | product | partner!

 

In het kunstonderwijs wordt niet of nauwelijks aandacht besteed aan de juridische aspecten van het ondernemen in de creatieve sector. In de beroepspraktijk loopt men daar echter wel tegenaan. Binnen deze workshop wordt deelnemers, aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, duidelijk gemaakt hoe de regels in hun voordeel kunnen werken.

 

In de workshop staat het maken en gebruiken van een offerte centraal. Ook komen auteurs- en andere rechten aan bod. Hoe ontstaan ze, hoe kan men ze beschermen, hoe spoort men onrechtmatig gebruik op en hoe pakt men inbreukmakers aan.

 

Veel kunstenaars en creatieve ondernemers vinden het praten over geld moeilijk. Met een goede offerte in de hand kan hiermee worden geoefend. Het resultaat is een hele blije klant en tevens meer omzet en winst.

 

De workshops worden gegeven door:

 

Edwin Suer – jurist Edwin’s Law –
Wilma Bulhof – vormgever/kunstenaar –

 

Voor meer informatie en/of aanmelding kan u contact opnemen met:

 

Edwin Suer: bel  +31 6 38 66 45 11
of stuur een e-mail workshop@edwinslaw.nl

Ook is deze workshop een onderdeel van Het Fundament, zie https://www.youtube.com/watch?v=j9siwCxLvdk

Help!

I have… an idea | assignment | product | partner!

 

In art education, little to no attention is given to the legal aspects of entrepreneurship in the creative sector. However, in professional practice, individuals often encounter these issues. This workshop aims to clarify, through practical examples, how participants can leverage the rules to their advantage.
The workshop focuses on the creation and use of a quotation (offerte in Dutch). It also covers authorship and other rights—how they arise, how to protect them, how to identify unauthorized use, and how to address infringement.
Many artists and creative entrepreneurs find it challenging to discuss money. With a well-crafted quotation, one can practice navigating these conversations. The result is a very satisfied customer and, consequently, increased revenue and profit.
The workshops are conducted by:
Edwin Suer – lawyer, Edwin’s Law –
Wilma Bulhof – designer/artist –
For more information and/or registration, please contact:
Edwin Suer: call +31 6 38 66 45 11 or send an email to workshop@edwinslaw.nl

This workshop is also a part of the training ‘Het Fundament’, for more information: https://www.youtube.com/watch?v=j9siwCxLvdk