JURIDISCH ADVIES VOOR DE CREATIEVE INDUSTRIE

Legal advice for the creative industry and expats

 Bel nu  06-38664511 of stuur een e-mail info@edwinslaw.nl

SPREEKUREN | CONSULTING HOURS

Naast zakelijke rechtsbijstand kunt u bij Edwin’s Law terecht voor vragen over o.a intellectueel eigendom (merken, auteursrecht e.d.). Afhankelijk van uw zaak nemen we deze ook aan op no-cure-no-pay basis. Maak een afspraak voor een kop koffie. Mailen en bellen kan uiteraard ook.

 

Gratis Juridisch Spreekuur in Amsterdam voor kunstenaars en creatieve ondernemers!

 

Elke donderdag van 10.00 – 12.00 uur, Paleisstraat 107 Amsterdam. Ingang Keizerrijk 44

 

Geef u op door het sturen van een e-mail naar spreekuur@edwinslaw.nl.
Of maak een afspraak via 06-38 66 45 11
In addition to business legal assistance, you can contact Edwin’s Law for questions about intellectual property (trademarks, copyright, etc.). Depending on your case, we also accept these on a no-cure-no-pay basis. Make an appointment for a cup of coffee. Of course you can also email and call.

 

Free Legal Consultation in Amsterdam for artists and creative entrepreneurs!

 

Every Thursday from 10 a.m. – 12 p.m., Paleisstraat 107 Amsterdam. Entrance Empire 44

 

Register by sending an email to: spreekuur@edwinslaw.nl.
Or make an appointment via 06-38 66 45 11