ONDERNEMINGSRECHT

RECHTSGEBIEDEN PRAKTIJK
Op de volgende terreinen verleen ik juridische bijstand:

 

Intellectueel eigendomsrecht – o.a. auteursrecht, muziekrecht, merkrecht, portretrecht, al ruim twintig jaar zijn wij specialist.

 

Arbeidsrecht – Arbeidsgeschillen tussen werkgever en werknemer, ontslag, arbeidsovereenkomsten, concurrentiebeding.

 

Overeenkomstenrecht – Opstellen van overeenkomsten of algemene voorwaarden, aanspraak maken op nakoming van overeenkomsten, ageren tegen inbreuk.

 

Huurrecht – Huur en verhuur van woonruimte en bedrijfsruimte/woonruimte, Vereniging Van Eigenaren, ontruimingsprocedures.

 

Aansprakelijkheidsrecht – Letselschade, onrechtmatige daad, brandschade, aansprakelijkheid van tussenpersonen, klachtencommissieprocedures, tuchtrechtkwesties.

 

Bestuursrecht – Bezwaar, beroep, vergunningen.

 

Vreemdelingenrecht – Verkrijgen of verlengen van verblijfsvergunning voor personeel.
INCASSO
Niet bij elke aankoop volgt directe betaling. Het leveren van goederen en diensten gebeurt vaak op krediet; koop nu, betaal later. Sommige debiteuren nemen het helaas niet zo nauw met die afspraak. Ze betalen laat, of helemaal niet. U hebt zelf goederen of diensten geleverd, maar u krijgt uw geld niet. Een incassoprobleem is geboren. Ongewild bent u schuldeiser geworden. U kunt hierdoor in de betalingsproblemen raken. De continuïteit van uw onderneming kan in gevaar komen door wanbetaling van debiteuren. U kunt ons om advies vragen hoe om te gaan met incassoproblematiek en welke stappen u kunt zetten als een debiteur blijft weigeren zijn schuld te voldoen. Zie ook: bij producten: incassobrief
JURIDISCHE BEDRIJFSSCAN
Maak een afspraak voor een gratis juridische bedrijfsscan! Dan weet u gelijk hoe u ervoor staat.

 

GROEI?
Groeiplannen?  Neem een abonnement voor continue strategisch advies, zo verzekert u zich van uitstekend en goedkoop specialistisch advies.
Door jarenlange ervaring als ondernemer en jurist in de creatieve industrie zijn wij uw ideale sparring partner.