MKB

Juridische bedrijfsscan

Maak een afspraak voor een gratis juridische bedrijfsscan! Dan weet je gelijk hoe je ervoor staat.

Groei?

Groeiplannen?  Neem een abonnement voor continue strategisch advies, zo verzeker je je van uitstekend en goedkoop specialistisch advies.

Door jarenlange ervaring als ondernemer en jurist in de creatieve industrie zijn wij uw ideale sparringpartner.

Rechtsgebieden Praktijk

Op de volgende terreinen verlenen wij juridische bijstand:

Intellectueel eigendomsrecht – o.a. auteursrecht, muziekrecht, merkrecht, portretrecht, al ruim twintig jaar zijn wij specialist.

Arbeidsrecht – Arbeidsgeschillen tussen werkgever en werknemer, ontslag, arbeidsovereenkomsten, concurrentiebeding.

Overeenkomstenrecht – Opstellen van overeenkomsten of algemene voorwaarden, aanspraak maken op nakoming van overeenkomsten, ageren tegen inbreuk.

Huurrecht – Huur en verhuur van woonruimte en bedrijfsruimte/woonruimte, Vereniging Van Eigenaren, ontruimingsprocedures.

Aansprakelijkheidsrecht – Letselschade, onrechtmatige daad, brandschade, aansprakelijkheid van tussenpersonen, klachtencommissieprocedures, tuchtrechtkwesties.

Bestuursrecht – Bezwaar, beroep, vergunningen.

Vreemdelingenrecht – Verkrijgen of verlengen van verblijfsvergunning voor personeel.

Incasso

Niet bij elke aankoop volgt directe betaling. Het leveren van goederen en diensten gebeurt vaak op krediet; koop nu, betaal later. Sommige debiteuren nemen het helaas niet zo nauw met die afspraak. Ze betalen laat, of helemaal niet. U hebt zelf goederen of diensten geleverd, maar u krijgt uw geld niet. Een incassoprobleem is geboren. Ongewild bent u schuldeiser geworden. U kunt hierdoor in de betalingsproblemen raken. De continuïteit van uw onderneming kan in gevaar komen door wanbetaling van debiteuren. U kunt ons om advies vragen hoe om te gaan met incassoproblematiek en welke stappen u kunt zetten als een debiteur blijft weigeren zijn schuld te voldoen. Zie ook: bij producten: incassobrief