Voordat je een BV oprichter zul je deze vragen moeten kunnen beantwoorden

Algemeen

Wat wordt de naam van de vennootschap?
Waar zal de statutaire zetel van de vennootschap zijn?
Wat zal het adres van de vennootschap zijn?
Tel/internet/email?
Beschrijf zorgvuldig de activiteiten van de vennootschap:

Wanneer eindigt het eerste boekjaar van de vennootschap?

Hoeveel aandelen worden er uitgegeven bij oprichting?
Wat is de waarde van 1 aandeel?

Verkoopt de vennootschap producten aan consumenten of aan ondernemingen?
Importeert/Exporteert?

Hoeveel personen werken er fulltime (15 uur of meer per week) in de vestiging?
Hoeveel personen werken er parttime (minder dan 15 uur per week) in de vestiging?

Is er sprake van het incidenteel uitlenen van werknemers?

Welk handtekeningenstelsel zal van toepassing zijn bij vertegenwoordiging van de vennootschap?
1 handtekeningenstelsel, waarbij iedere bestuurder zelfstandig bevoegd is of meer dan 1 handtekeningenstelsel, waarbij meerdere gezamenlijk handelende bestuurders bevoegd zijn?

Wordt er een bestuurder of worden er meerdere bestuurders benoemd bij oprichting?

Aandeelhouders

Wat zijn de gegevens [uitgebreide NAW-gegevens en ID] van de aandeelhouder(s) van de vennootschap.

Hoeveel aandeelhouders krijgt de vennootschap?
Wat is de volledige (bedrijfs)naam van de enige of eerste aandeelhouder?
Hoeveel aandelen verkrijgt deze aandeelhouder?

Oprichters

Wat zijn de gegevens [uitgebreide NAW-gegevens en ID] van de oprichter(s) van de vennootschap.