Het regime voor het nuluren contract is herzien

Oproep
Indien je de werknemer op tijd oproept, is hij verplicht te komen werken. Andersom ben je als werkgever ook verplicht de werknemer op te roepen indien er werk voor hem is.

Wanneer je de werknemer oproept, heeft hij recht op minimaal drie uur loon. Dit betekent niet dat de werknemer ook drie uur moet werken.

Geen proeftijd
Indien je een nulurencontract voor zes maanden of korter aangaat, mag je geen proeftijd meer opnemen in het contract. Ga je een nulurencontract aan voor een looptijd van minimaal zeven maanden, dan mag je een proeftijd van één maand opnemen.

Vakantietoeslag- en uren
Bij een nulurencontract is het gebruikelijk om de 8 procent vakantietoeslag en de opgebouwde vakantiedagen direct in het loon te verwerken. Desgewenst kan er ook voor worden gekozen de vakantietoeslag- en uren op de gebruikelijke methode uit te betalen, namelijk eenmaal per jaar.

Verbod nulurencontract zorg
In het sociaal akkoord van 2013 is een verbod op nulurencontracten in de zorg afgesproken.