Afschaffing Var-verklaring

Vanaf 1 mei dient u een overeenkomst aan te gaan met uw opdrachtgever, die de toets van de Belastingdienst kan doorstaan.

Waar wordt een zzp-overeenkomst op beoordeeld door de Belastingdienst?

De beoordelingscriteria zijn niet onveranderd. Er wordt beoordeeld op punten waar de VAR ook al op werd beoordeeld. Denk hierbij aan:
Zelfstandigheid – om als ondernemer te worden gezien, moet je je werk met een bepaalde mate van vrijheid kunnen doen. Er mag geen sprake zijn van werkgeversgezag.
Risico – Een ondernemer drijft voor eigen rekening en risico zijn onderneming. Je hebt bijvoorbeeld geen garantie op inkomen en je wordt niet doorbetaald tijdens vakanties.
Opdrachtgevers – Je bent als ondernemer niet afhankelijk van één opdrachtgever.

Hoe pak ik dit nu praktisch aan?

Of we het nu leuk vinden of niet, de DBA is een feit. Dus, wat nu? Ten eerste, werken volgens een vooraf beoordeelde overeenkomst is dus niet verplicht. Maar, willen jij en je opdrachtgever werken volgens een vooraf beoordeelde overeenkomst, dan moet die overeenkomst vooraf worden opgesteld en ondertekend.

Hier staan enkele modelovereenkomsten van de belastingdienst die je kunt gebruiken.

Hier staat hoe je zelf een overeenkomst ter beoordeling kunt insturen

Hier lees je waar de overeenkomst aan moet voldoen om ‘goed’ beoordeeld te worden.

Er is een implementatietermijn tot 1 mei 2017

Omdat het al heel snel 1 mei is, stelt de belastingdienst een implementatietermijn in tot 1 mei 2017. De belastingdienst schrijft daar zelf over: “In deze periode kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers eventueel hun werkwijze aanpassen om met de nieuwe overeenkomsten te kunnen werken. Tot die tijd houden wij wel toezicht, maar nemen we nog geen repressieve handhavingsmaatregelen. Uiteraard blijven we overduidelijke gevallen van fraude aanpakken.”

Heb je vragen?

Stel die dan hier. Ik reageer altijd.