Blendle vs Pictoright

De rechter heeft in het kort geding van Pictoright tegen Blendle geoordeeld dat het spoedeisende belang van Pictoright in deze kwestie ontbreekt. Daarom is Pictoright in haar vorderingen niet-ontvankelijk verklaard. De rechter heeft zich hiermee niet uitgesproken over de vraag of Blendle inbreuk maakt op het auteursrecht van beeldmakers en dus ook niet over de vraag of ze hiermee moet stoppen.

Pictoright is teleurgesteld dat de rechter zich niet heeft uitgesproken over de vorderingen. In haar ogen maakt Blendle namelijk nog steeds inbreuk op auteursrechten van beeldmakers. Pictoright zal zich nu beraden op mogelijke volgende stappen om de auteursrechtelijke positie van beeldmakers te kunnen waarborgen.

Voor beeldmakers is met deze uitspraak helaas nog geen duidelijkheid gekomen. Indien u als beeldmaker vragen heeft over de concrete betekenis voor u van dit vonnis, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons.

bron: http://www.pictoright.nl/